Generator umów serwisowych

Wybór specyfikacji umowy


01.
h
Niewykorzystane w danym okresie rozliczeniowym godziny objęte abonamentem, na zasadach określonych regulaminem świadczenia usługi serwisu informatycznego, mogą przechodzić na kolejny okres rozliczeniowy.
N3BD - Next 3 business days– następne 3 dni robocze, za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Gwarancja przyjęcia zgłoszenia poza Godzinami Pracy (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy). Godziny dyżurów: 6:00 – 8:00; 17:00 – 20:00 w tygodniu oraz 7:00 – 18:00 w soboty.
Wartość umowy: